SOC DOK - platform for socialpolitisk dokumentation og debat & nyhedsbrevet OPSLAGSTAVLEN

 

Ud fra ønsket om at styrke den socialpolitiske debat har Socialpolitisk Forening Hovedstaden taget initiativet til udgivelsen af nettidsskriftet

SOC DOK – platform for socialpolitisk dokumentation og debat og nyhedsbrevet OPSLAGSTAVLEN

 

Læs her mere om SOC DOK.

  ISSN: 2597-0100

             red. 26.06.2021     

 

SOC DOK 3. årgang nr. 2 er udkommet

Hent det HER

Tilbage til normaliteten?

Nu hvor der her i landet er ved at være styr på corona-pandemien, bevæger det politiske system sig også hen imod en normalitet med konflikter og kompromisser om mere traditionelle politiske emner. I løbet af foråret er regeringen og regeringsnedsatte organer da også fremkommet med en stribe politiske udspil, som vi desværre ikke kan nå at behandle allesammen.

Dette nummer af SOC DOK har således fokus på samspillet mellem Ydelseskommissionens anbefalinger, Reformkom­missionens udspil om 2. generationsreformer samt den politiske aftale om Børnene Først og Barnets Lov, som regeringen indgik her i maj måned med praktisk talt alle Folketingets partier.

Med et metablik analyserer Gitte Haslebo og Niels Chr. Barkholt aftalen om Børnene Først og afdækker de virkemidler, regeringen har benyttet sig af for at få så bred en aftale i land: En tekst, der er så udvandet og mangetydig, at alle partierne kan læse deres egne ønsker ind i den, ”langtidsparkering” af en række af aftalens centrale initiativer, der først skal bearbejdes i arbejdsgrupper og partnerskaber, og så manglen på et initialt fundament af dokumentation, viden eller evidens, som den nødvendige evaluering af aftalens forskellige elementer kan tage udgangspunkt i.

Også Morten Ejrnæs ser på aftalen om Børnene Først, der jo umiddelbart ligner en kapitulation i forhold regeringens oprindelige udspil fra januar i år. Imidlertid betyder den tilknyttede finansieringsaftale, at helt centrale elementer fra det oprindelige udspil måske alligevel fastholdes. Adam Johansen og Morten Ejrnæs ser på, hvordan den kommende Barnets lov og Ydelseskommissionens forslag til et nyt kontanthjælps-system vil påvirke fattige børns forhold, sådan som det er aftalt mellem regeringen og dens støttepartier i det politiske forståelsespapir fra den 25. juni 2019: Retfærdig retning for Danmark. Regeringen vil dog helst øge arbejdsudbuddet. Det skal bare ikke gøres ved en fortsat reduktion i de arbejdskompenserende kontantydelser, der jo har vist sig stort set uden effekt – bortset fra, at børnene og deres forældre er blevet fattigere.

Derfor har regeringen nedsat en kommission, der skal komme med nogle såkaldte 2. generationsreformer, som skulle kunne indfri dette formål. Reformkommissionen har lige afleveret sin første rapport. I sin artikel ser Peter Bundesen på mulighederne for at udvikle sådanne 2. generationsreformer, der virker ved at påvirke menneskers adfærd og valgmuligheder på anden vis end 1. generationsreformer, der er karakteriseret ved at ændre ydelser. Kommissionens arbejde løber til og med 2022. Undervejs vil en række temaudspil blive præsenteret. De første anbefalinger vil komme inden udgangen af 2021, mens tre yderligere udspil forventes i løbet af 2022. – På SOC DOK følger vi arbejdet.

Næste nummer udsendes i august/september med Uddannelseshierarkiet som tema. Det skulle have været temaet for det nummer af SOC DOK, du sidder med foran dig nu, men vi har måttet rykke udgivelsestidspunktet på grund af forårets reformregn.

Vi ønsker alle læsere god sommer og læselyst!
 

             

 

Alle numre:

 

SOC DOK  3. årgang nr. 2 - juni 2021

SOC DOK  3. årgang nr. 1 - marts 2021

SOC DOK  2. årgang nr. 4 - december 2020

SOC DOK  2. årgang nr. 3 - september 2020

SOC DOK  2. årgang nr. 2 - august 2020

SOC DOK  2. årgang nr. 1 - maj 2020

SOC DOK  1. årgang nr. 4 - oktober 2019

SOC DOK  1. årgang nr. 3 - juni 2019

SOC DOK  1. årgang nr. 2 - april 2019

SOC DOK  1. årgang nr. 1 - november 2018

 

 

 

Tidligere numre:

 

OPSLAGSTAVLEN januar-februar 2020

OPSLAGSTAVLEN september-oktober 2019 (i SOC DOK nr. 4, s. 35)

OPSLAGSTAVLEN september 2019

OPSLAGSTAVLEN juni-august 2019  (i SOC DOK nr. 3, s. 29)

OPSLAGSTAVLEN februar 2019

OPSLAGSTAVLEN januar 2019