SOC DOK - platform for socialpolitisk dokumentation og debat & nyhedsbrevet OPSLAGSTAVLEN

 

Ud fra ønsket om at styrke den socialpolitiske debat har Socialpolitisk Forening Hovedstaden taget initiativet til udgivelsen af nettidsskriftet

SOC DOK – platform for socialpolitisk dokumentation og debat og nyhedsbrevet OPSLAGSTAVLEN

 

Læs her mere om SOC DOK.

  ISSN: 2597-0100

red. 29.09.2020              

SOC DOK 2. årgang nr. 3 - september 2020

 

Peter Bundesen: Har socialdemokratiet oversolgt den differentierede pensionsalder?

 - Regeringens forslag om en tidligere pensionsalder for personer, der har været særligt længe på arbejds-markedet har i den senere tid fyldt voldsomt i den offentlige debat. Det er måske ikke så mærkeligt, hvis man ser på den intensitet, som forslaget er blevet fremført med. Men hvis man ser på dets reelle indhold, er de faktiske ændringer beskedne.

Per H. Jensen og Fritz von Nordheim: TIDLIG PENSION … som lovet? – Joh! RETFÆRDIG TILBAGETRÆKNING? – Joh! FOR ALLE? – Nej!
I artiklen præsenterer forfatterne de modsætninger og dilemmaer, som Socialdemokratiets løfte om en ny ret til tidlig folkepension rummede, og gør rede for, hvordan disse er (søgt) løst i det fremlagte forslag om ’tidlig pension’. Artiklen påpeger det uløste dilemma med den åbenbart uendeligt stigende almindelige folkepensionsalder og sætter spørgsmålstegn ved, om kroppens arbejdsevne nødvendigvis modsvarer den længere levealder. Artiklen spørger – udfordrende - om der egentlig er vælgermæssig dækning for Folketingets tilbagevendende afgørelser om en stadigt stigende pensionsalder.

Karen Pallesgaard Munk: Det lange liv og afslutningen på tre-stadietilværelsen - henimod en ny fortælling om livsløbet

Pensionskassedirektørerne var de første som forstod, at en langsom samfundsforandring med store menneskelige og økonomiske konsekvenser var under udvikling: de forsikredes levealder blev ved at stige, livsløbet var ude af trit med det forventede. I artiklen dokumenterer og diskuterer forfatteren denne udvikling og påpeger, at det – både politisk og menneskeligt – vil kræve andet og mere end pension til ’Arne’ at omskabe vores livsvilkår, så de kommer i overensstemmelse med den statistiske virkelighed, som er, at vores biologiske livstidspotentiale er meget længere, end vi har troet.

Gunvor Auken: Arme Arne – det var ikke meget, der kunne blive til ham.

Regeringens stort anlagte tidlige pension er på kun 13.500 kr. om måneden til en enlig. – Hvem kan leve af det? Kun den, der efter mindst 42 år på arbejdsmarkedet ikke magter at arbejde mere, eller ikke kan få sine dagpenge forlænget, vil af nød sige ja til at benytte retten til den nye tidlige pension. Som i øvrigt først kan fås tre år før folkepensionen, hvis og hvis og hvis …

Hvad har organisationerne sagt til udspillet – og hvad siger folk egentlig selv om nedslidning og stress? Sammenfatning af debatten umiddelbart efter, at regeringens udspil blev kendt. v/ Kirsten Windekilde

 

 

 

Tidligere numre:

 

SOC DOK  2. årgang nr. 2 - august 2020

SOC DOK  2. årgang nr. 1 - maj 2020

SOC DOK  1. årgang nr. 4 - oktober 2019

SOC DOK  1. årgang nr. 3 - juni 2019

SOC DOK  1. årgang nr. 2 - april 2019

SOC DOK  1. årgang nr. 1 - november 2018

 

 

 

Tidligere numre:

 

OPSLAGSTAVLEN januar-februar 2020

OPSLAGSTAVLEN september-oktober 2019 (i SOC DOK nr. 4, s. 35)

OPSLAGSTAVLEN september 2019

OPSLAGSTAVLEN juni-august 2019  (i SOC DOK nr. 3, s. 29)

OPSLAGSTAVLEN februar 2019

OPSLAGSTAVLEN januar 2019