SOC DOK - platform for socialpolitisk dokumentation og debat & nyhedsbrevet OPSLAGSTAVLEN

Ud fra ønsket om at styrke den socialpolitiske debat har Socialpolitisk Forening Hovedstaden taget initiativet til udgivelsen af nettidsskriftet SOC DOK – platform for socialpolitisk dokumentation og debat og nyhedsbrevet OPSLAGSTAVLEN.

I den offentlige debat er socialpolitikken blevet mere og mere marginaliseret. Fra politisk hold er interessen fokuseret på, hvordan man kan presse flere i arbejde ved at forringe forholdene for de ikke-beskæftigede. De socialt udsatte har i høj grad været henvist til smulerne fra satspuljen.

Disse problemer kan ikke løses med udgivelsen af SOC DOK. Men vi håber at kunne medvirke til at genrejse en debat om socialpolitikkens rolle og om de mennesker, der bliver ramt af sociale problemer, og hvordan de bliver set på og behandlet af myndighederne. Vores bestræbelse er at argumentere for en placering af socialpolitikken som en central faktor i velfærdssamfundet.

Det er et stort mål, som redaktionen på ingen måde kan klare alene. Derfor opfordres læserne også til at bidrage med artikler, kommentarer, etc.

Skriv til redaktionen på socialpolitisk.socdok@gmail.com

SOC DOK udkommer 4 gange årligt, og derindimellem udsendes OPSLAGSTAVLEN om foreningens egne og andre organisationers aktuelle arrangementer og begivenheder.

I planlægning, timing og tilrettelæggelse af SOC DOK tilstræber redaktionen en koordinering med foreningens løbende aktiviteter.